skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - ssf@ssf.is

Úthlutunarreglur

Hér á eftir er upptalning á öllum styrkjum, sem hægt er að sækja um nú. Athygli er vakin á því að skilyrði fyrir styrkjum hærri en 100.000 kr. er að félagsmaður sé fastráðinn og hafi greitt félagsgjöld til SSF í 12 mánuði.

Stjórn sjóðsins vill vekja athygli á því að í hvert sinn sem sótt er um styrk, þarf að skila rafrænu umsóknarblaði í gegnum Mínar síður SSF og skönnuðu afriti af frumritum reikninga, ásamt beiðni eða vottorðum sé þess krafist í úthlutunarreglunum. Kostnaður við umbeðin læknisvottorð er endurgreiddur gegn framvísun frumrits reikninga.

Lausráðnir starfsmenn og sumarstarfsmenn geta sótt um styrki skv. liðum 2, 3, 4, 5, 6 og 9, þ.e. sjúkraþjálfun/nudd, krabbameinsskoðun, hjartaskoðun, sálfræðimeðferð, göngugreiningu og
þyngdarstjórnun.

Styrkir eru aldrei greiddir vegna reikninga sem eru eldri en 12 mánaða.  Sama á við um þjónustu sem veitt hefur verið félagsmanni fyrir meira en 12 mánuðum.

Smelltu hér til að sjá dæmi um löglegan reikning

Sjúkradagpeningar eru einungis greiddir þeim sem eru í starfi, en lenda tímabundið út af launaskrá.  Félagsmenn fá greitt miðað við starfshlutfall sl. 12 mánuði.    Dagpeningarnir eru 80% af launum, hámarksgreiðsla er kr. 650.000 (80% af kr. 812.500). Sjúkradagpeningar greiðast í allt að 6  mánuði vegna veikinda félagsmanna, maka þeirra eða barna.

Félagsmenn fá styrk vegna meðferðar hjá löggiltum sjúkraþjálfara, sjúkranuddara, kírópraktor eða sambærilegrar meðferðar í allt að 30 skipti á hverjum 12 mánuðum. Styrkurinn er að hámarki kr. 2.500 fyrir hvert skipti, þó aldrei hærri en 75% af kostnaði. Á kvittun þarf að koma fram dagsetning sem þjónusta var veitt ásamt fjölda skipta.

Sjóðurinn greiðir grunnkrabbameinsskoðun að hámarki kr. 4.400. Ef félagsmenn þurfa að fara í framhaldsskoðun vegna krabbameinsleitar og t.d. blöðruháls og ristilskoðunar, greiðir sjóðurinn þá skoðun, að hámarki kr. 100.000 á hverjum 12 mánuðum.

Sjóðurinn greiðir áhættumatsskoðun hjá Hjartavernd eða öðrum viðurkenndum aðilum, að hámarki kr. 100.000 á hverjum 12 mánuðum.

Félagsmenn fá styrk vegna meðferðar hjá eftirtöldum viðurkenndum meðferðaraðilum: félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa, geðlækni eða sálfræðingi. Styrkurinn er greiddur fyrir 10 skipti á hverjum 12 mánuðum að hámarki kr. 10.000 fyrir hvert skipti. Á kvittun þarf að koma fram dagsetning sem þjónusta var veitt ásamt fjölda skipta.

Fyrir göngumælingu/innlegg, meðgöngubelti og önnur minniháttar hjálpartæki er heimilt að endurgreiða allt að 75% af útlögðum kostnaði. Hámarksstyrkur vegna þessa er kr. 20.000 á hverjum 12 mánuðum. Um önnur hjálpartæki fer samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni.

Sjóðurinn greiðir styrk til þeirra sem sækja námskeið til að hætta að reykja hjá viðurkenndum aðilum s.s. Krabbameinsfélaginu og heilsuverndarstöðvum, að hámarki kr. 25.000 á hverjum 12 mánuðum.

Sjóðurinn greiðir kostnað vegna meðferðar á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði eða á sambærilegum stað /stofnun allt að kr. 5.000 á dag í allt að 28 daga á hverjum 12 mánuðum. Á kvittun þarf að koma fram hve marga daga viðkomandi hefur dvalið.

Félagsmenn fá styrk vegna námskeiða sem haldin eru vegna þyngdarátaks skv. læknisráði. Skila verður beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni um að viðkomandi hafi þurft á meðferðinni að halda ásamt frumriti reikninga og staðfestingu um að viðkomandi hafi lokið námskeiðinu. Greitt er 75% af námskeiðsgjaldi að hámarki kr. 100.000 á hverjum 12 mánuðum.

Sjóðurinn greiðir styrk vegna kaupa á dýrum sjónglerjum einu sinni á hverjum 24 mánuðum. Styrkurinn er 50% af verði sjónglerja sem kosta  kr. 35.000 eða meira, en ekki umgjörða, þó er aldrei greidd hærri upphæð en kr. 70.000.

Sjóðurinn greiðir styrk vegna augnlinsa, styrkurinn er 50% af verði augnlinsa, en þó er aldrei greidd hærri upphæð en kr. 20.000 á hverjum 24 mánuðum.

Sjóðurinn greiðir styrk vegna laseraðgerða á augum og augnsteinsaðgerða. Greiddar eru að hámarki kr. 100.000. Styrkurinn er aðeins greiddur einu sinni.

Sjóðurinn greiðir styrk vegna hvers konar foreldranámskeiða. Endurgreitt er 75% af kostnaði við námskeiðið, þó að hámarki kr. 15.000 á hverjum 12 mánuðum.

Sjóðurinn endurgreiðir hluta kostnaðar vegna tækni- og glasafrjóvgana svo og ættleiðinga. Styrkurinn er 75% af reikningi hverju sinni, þó að hámarki kr. 350.000 á hverjum 24 mánuðum.

Sjóðurinn greiðir styrk vegna kaupa á heyrnartækjum. Endurgreitt er 75% af kostnaði við heyrnartæki, þó að hámarki kr. 150.000 á hverjum 24 mánuðum.

Sjóðurinn greiðir útfararstyrk við andlát félagsmanns SSF, sem er í starfi við andlát. Upphæð útfararstyrks er kr. 350.000. Heimilt er að greiða vegna andláts barna 20 ára og yngri, enda hafi barn sannarlega verið á framfæri félagsmanns SSF.

Meginverkefni Styrktarsjóðs SSF er að greiða dagpeninga til félagsmanna sem missa laun vegna sjúkdóma eða slysa. Einnig að styrkja félagsmenn sína við ýmsar fyrirbyggjandi skoðanir og meðferðir, s.s. krabbameins- og hjartaskoðun og sjúkraþjálfun.
Athugið að greiðslur úr styrktarsjóði eru skattskyldar, en aðeins er tekin staðgreiðsla af
sjúkradagpeningum (ekki almennum styrkjum) svo skattur af þeim greiðist í álagningu næsta árs.

Sjóðurinn er eingöngu fjármagnaður með framlagi atvinnurekenda sem greiða upphæð sem nemur 0,7% af grunnlaunum starfsmanna. Þar sem fjármagn sjóðsins er takmarkað verður einnig að takmarka til hvaða málaflokka er greitt hverju sinni. Úthlutunarreglur eru í stöðugri endurskoðun, með tilliti til þess að hægt sé að sinna meginverkefnum sjóðsins.

Samþykkt á fundi stjórnar Styrktarsjóðs SSF 28. apríl 2017 og gildir frá 1. maí 2017.

Stjórn Styrktarsjóðs SSF

Smelltu hér til að prenta úthlutunarreglur Styrktarsjóðs

Search