skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - [email protected]

Tryggingaupphæð

Tryggingaupphæð

Í 7. kafla kjarasamninga SSF kemur fram að félagsmenn SSF eru slysatryggðir fyrir dauða eða vegna varanlegrar örorku sbr grein 7.1, og einnig njóta félagsmenn hóplíftryggingar sbr. grein 7.4.

Bótaupphæðir þessara trygginga breytast tvisvar á ári í samræmi við vísitöluhækkanir.
Sérstaklega er áréttað að líkamstjón sem leiðir til örorkumats verður að tilkynna til viðkomandi tryggingafélags innan árs frá tjóndegi. Ef það er ekki gert fellur bótaskylda tryggingafélags niður.

Tölur sem eru í gildi eru eftirfarandi (sjá nánar í texta í áðurnefndum greinum kjarasamnings):

Tryggingafjárhæðir samkvæmt kjarasamningum SSF, uppfærðar fjárhæðir miðað við september 2016.

Vísitala neysluverðs febrúar 2021 493,4 stig

Einhleypur barnlaus 1.849.533

Einhleypur barn/börn 5.938.626

Hinn látni í hjúskap/sambúð 8.174.626

Lætur eftir sig börn innan 18 ára 2.719.181 (hvert barn)

Varanleg hámarksörorka 54.734.451

Search