skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - ssf@ssf.is

Úthlutunarreglur

Úthlutunarreglur Menntunarsjóðs SSF

 1. Verkefni sjóðsins

Markmið Menntunarsjóðs SSF er að efla félagsmenn í starfi og gera þá að verðmætari starfsmönnum. Sjóðnum er ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, símenntun og endurmenntun. Einnig við námskeið í námstækni, og námskeið sem nýtist til félagsstarfa að mati stjórnar. Hægt er að sækja um styrki vegna náms eða hluta náms sem félagsmenn hafa lokið samhliða starfi undanfarna 12 mánuði.

Stjórn sjóðsins er heimilt að hafna umsókn um styrk sé tilgangur hennar andstæður markmiðum eða tilgangi sjóðsins.

 

2. Hvað er styrkt og hámarksstyrkur á misseri

Einungis eru veittir styrkir vegna námsgjalda en ekki vegna annars kostnaðar sem til fellur við námið s.s. bókakostnaðar eða ferðakostnaðar.

Hámarksstyrkur á misseri er 50% af námskeiðsgjöldum, aldrei hærri en kr. 150.000,-.

 

3. Umsóknarfrestur og misseri

Styrkir eru afgreiddir fyrir hvert misseri (vor-sumar-haust) og sækja verður um hvert misseri innan 12 mánaða frá því að fyrir það var greitt.

Almanaksárinu er skipt í þrjú misseri, það eru; vormisseri, sumarmisseri og haustmisseri.  Í þeim tilfellum þar sem styrkir eru greiddir miðað við misseri getur félagsmaður sótt um hámarksstyrk fyrir hvert misseri, hafi viðkomandi sótt nám á tveimur misserum eða öllum þremur á almanaksárinu.

 

4. Fullgild umsókn

Umsókn í Menntunarsjóð SSF samanstendur af:

  • Rafræn umsókn sem skilað er í gegnum Mínar síður SSF. Umsóknin skal vera skilmerkilega útfyllt og sem skilað innan tilskilins frests.
  • Rafrænni umsókn þarf að fylgja frumriti greiðslukvittunar vegna námsgjalda, sent rafrænt með umsókn.
  • Rafrænni umsókn þarf að fylgja staðfestingu á námslokum eða staðfesting frá skóla að viðkomandi stundi nám, sent rafrænt með umsókn.

ATH. Styrkur er ekki greiddur nema framangreind gögn fylgi umsókn.

 

5. Styrkhæft nám og greiðslur

Félagsmenn sem starfað hafa samfellt lengur en 6 mánuði geta sótt um eftirfarandi styrki:

a) Nám á framhaldsskóla- og háskólastigi sem stundað er samhliða starfi og veitir fullgildar námseiningar á framhaldsskóla- eða háskólastigi. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur skólagjalda, allt að  kr. 150.000,-

b) Tungumálanám sem ekki er einingametið samkvæmt lið a). Styrkur vegna slíks náms nemur helmingi skólagjalda en þó eigi hærri upphæð en sem nemur kr. 30.000,-

c) Námskeið í námstækni, framkomu, ræðumennsku og sambærileg námskeið sem nýtast til félagsstarfa að mati stjórnar. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur námskeiðsgjalda, allt að kr. 150.000,-

d) Endurmenntunarnámskeið sem ekki falla undir liði a-c) en tengjast beint starfi viðkomandi félagsmanns. Rökstuðningur þess efnis þarf að fylgja umsókn. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur námskeiðsgjalda, allt að kr. 150.000,-

e) Tómstundanám eða tómstundanámskeið. Veittur er styrkur fyrir allt að helmingi námskeiðsgjalda að hámarki kr. 20.000,- á hverju almanaksári (gildir frá 1. janúar 2018). Undir tómstundanám og tómstundanámskeið fellur nám og námskeið sem hefur skilgreint upphaf, endi og leiðbeinanda.  Athugið að aðgangskort í líkamræktarstöðvar og ástundum íþrótta falla ekki undir þennan styrktarflokk þar sem aðildarfyrirtæki að kjarasamningi SSF greiða íþróttastyrki.  Umsókn þarf að fylgja löglegur reikningur sem á uppruna sinn í viðurkenndu bókhaldskerfi eða að öðrum kosti þarf reikningur að vera stimplaður. Á reikningi þurfa að koma fram upplýsingar um hvaða nám eða námskeið verið er að sækja og hver móttekur greiðslu.  Dæmi um löglegan reikning.

 

Sumarstarfsmenn eða aðrir lausráðnir félagsmenn sem starfa samfellt í 6 mánuði eða styttra geta sótt um eftirfarandi styrk:

Greiddur er styrkur sem nemur allt að helmingi námsgjalda, að hámarki kr. 25.000,- á hverju almanaksári, vegna náms sem fellur undir liði a-d hér á undan.

 

Sérreglur:

a) Atvinnulausir félagsmenn

Atvinnulausir félagsmenn SSF geta sótt um styrki vegna náms sem þeir stunda í allt að 2 ár eftir starfslok enda hafi þeir ekki verið í launuðu starfi á tímabilinu. Umsókn skal fylgja afrit af uppsagnarbréfi og afrit úr staðgreiðsluskrá RSK fyrir tímabilið frá starfslokum.

b) Félagsmenn sem taka sér launalaust leyfi

Félagsmenn sem taka sér launalaust leyfi frá störfum en snúa aftur til starfa að loknu námi í allt að 12 mánuði,  hafa eftir tveggja mánaða starf og fastráðningu að loknu námi sama aðgang að styrkjum úr sjóðnum og þeir félagsmenn sem stunda nám samhliða starfi enda hafi þeir amk. þriggja ára samfellda starfsreynslu skv kjarasamningi SSF við upphaf náms, sýni gilda námsframvindu á tímabilinu og sæki um styrk þegar þeir eru fastráðnir til starfa aftur hjá fyrirtæki sem er aðili að kjarasamningi SSF. Ákvæði þetta gildir einu sinni fyrir hvern einstakling.

c) Félagsmenn sem láta af störfum eiga fullan rétt í sjóðinn í 6 mánuði frá síðustu launagreiðslu. Að þeim tíma loknum falla réttindi þeirra niður.

d) Ef skerða þarf styrki sjóðsins vegna fjárhagsstöðu þá hefur stjórn heimild til að lækka hámarksfjárhæð.

 

Samþykkt á fundi stjórnar Menntunarsjóðs SSF  þann 6. desember 2017 og gildir frá 1. janúar 2018.

Stjórn Menntunarsjóðs SSF

 

Athugið að greiðslur úr Menntunarsjóði eru framtalsskyldar á skattframtali.

 

Smelltu hér til að prenta úthlutunarreglur Menntunarsjóðs

Search