skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - ssf@ssf.is

Úthlutunarreglur

Úthlutunarreglur Menntunarsjóðs SSF

 1. Um sjóðinn
Markmið Menntunarsjóðs SSF er að efla félagsmenn í starfi og gera þá að verðmætari starfsmönnum. Sjóðnum er ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, símenntun og endurmenntun. Einnig við námskeið í námstækni, og námskeið sem nýtist til félagsstarfa að mati stjórnar.

Stjórn sjóðsins er heimilt að hafna umsókn um styrk sé tilgangur hennar andstæður markmiðum eða tilgangi sjóðsins.

Sjóðurinn er eingöngu fjármagnaður með framlagi atvinnurekenda sem greiða upphæð sem nemur 0,3% af grunnlaunum starfsmanna.

2. Hvað er styrkt, hámarksstyrkur á misseri og umsóknarfrestur
Einungis eru veittir styrkir vegna námsgjalda en ekki vegna annars kostnaðar sem til fellur við námið s.s. bókakostnaðar eða ferðakostnaðar.

Hámarksstyrkur á misseri er 50% af námskeiðsgjöldum, aldrei hærri en kr. 150.000,-.

Almanaksárinu er skipt í þrjú misseri, það eru; vormisseri, sumarmisseri og haustmisseri. Í þeim tilfellum þar sem styrkir eru greiddir miðað við misseri getur félagsmaður sótt um hámarksstyrk fyrir hvert misseri hafi viðkomandi sótt nám á tveimur misserum eða öllum þremur á almanaksárinu. Sækja verður um hvert misseri innan 12 mánaða frá því að fyrir það var greitt.

Réttur í sjóðinn miðast við það tímabil sem viðkomandi greiðir félagsgjald til SSF og þarf sú þjónusta sem sótt er um endurgreiðslu vegna að hafa verið veitt á því tímabili. Hætti félagsmaður störfum hjá fjármálafyrirtæki eftir að hafa greitt félagsgjald samfellt í að minnsta kosti 6 mánuði á viðkomandi fullan rétt á almennum styrkjum úr Menntunarsjóði í 6 mánuði eftir síðustu launagreiðslu frá fjármálafyrirtæki.

3. Fullgild umsókn
Umsókn í Menntunarsjóð SSF samanstendur af:

  • Rafræn umsókn sem skilað er í gegnum Mínar síður SSF. Umsóknin skal vera skilmerkilega útfyllt og skilað innan tilskilins frests.
  • Rafrænni umsókn þarf að fylgja frumrit greiðslukvittunar vegna námsgjalda, sent rafrænt með umsókn.
  • Rafrænni umsókn þarf að fylgja staðfesting á skólavist eða námsframvindu. Þetta getur hvort sem er verið vottorð frá skóla sem hægt er að fá útgefið á þjónustuborði viðkomandi skóla eða skjáskot úr innra kerfi sem sýnir nafn námsmanns, tímabil náms og áfanga. Sent rafrænt með umsókn.

ATH. Styrkur er ekki greiddur nema framangreind gögn fylgi umsókn.

4. Styrkhæft nám og greiðslur

Sumarstarfsmenn eða aðrir lausráðnir félagsmenn sem starfa samfellt í 6 mánuði eða styttra geta sótt um eftirfarandi styrk:
Greiddur er styrkur sem nemur allt að helmingi námsgjalda, að hámarki kr. 25.000,- á hverju almanaksári, vegna náms sem fellur undir úthlutunarreglur þessar og viðkomandi sækir á því ári sem styrkur er greiddur fyrir.

Félagsmenn sem starfað hafa samfellt lengur en 6 mánuði geta sótt um eftirfarandi styrki:
a) HÁSKÓLANÁM
Nám á háskólastigi sem stundað er samhliða starfi og veitir fullgildar námseiningar. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur skólagjalda, allt að kr. 150.000,-

b) NÁM Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI / STARFSRÉTTINDI / TUNGUMÁLANÁM
Einingametið nám á framhaldsskólastigi sem stundað er samhliða starfi, þar með talið tungumálanám og réttindanám á framhaldsskólastigi svo sem bóklegt flugnám, bóklegt meiraprófsnám, jógakennaranám, þjálfaranám og sambærilegt nám sem veitir starfsréttindi. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur skólagjalda, allt að kr. 150.000,-

c) ENDURMENNTUN OG STYTTRI NÁMSLEIÐIR
Endurmenntunarnámskeið og styttri námsleiðir sem ekki veita fullgildar námseiningar en tengjast beint starfi viðkomandi félagsmanns (rökstuðningur þess efnis þarf að fylgja umsókn). Hér undir fellur meðal annars bókhaldsnám, tölvur, verðbréfanám og löggildingarnám. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur námskeiðsgjalda, allt að kr. 150.000,-

d) SJÁLFSSTYRKING
Námskeið í námstækni, framkomu, ræðumennsku og sambærileg námskeið sem nýtast til félagsstarfa að mati stjórnar. Hámarksfjárhæð hvers styrks á misseri er helmingur námskeiðsgjalda, allt að kr. 150.000,-

e) TÓMSTUNDANÁM/-NÁMSKEIÐ
Tómstundanám eða tómstundanámskeið. Veittur er styrkur fyrir allt að helmingi námskeiðsgjalda að hámarki kr. 20.000,- á hverju almanaksári (gildir frá 1. janúar 2018). Undir tómstundanám og tómstundanámskeið fellur nám og námskeið sem hefur skilgreint upphaf, endi og leiðbeinanda.  Athugið að aðgangskort í líkamræktarstöðvar og ástundum íþrótta falla ekki undir þennan styrktarflokk þar sem aðildarfyrirtæki að kjarasamningi SSF greiða íþróttastyrki.  Umsókn þarf að fylgja löglegur reikningur sem á uppruna sinn í viðurkenndu bókhaldskerfi eða að öðrum kosti þarf reikningur að vera stimplaður. Á reikningi þurfa að koma fram upplýsingar um hvaða nám eða námskeið verið er að sækja og hver móttekur greiðslu.  Dæmi um löglegan reikning.

Sérreglur:
a) Atvinnulausir félagsmenn
Atvinnulausir félagsmenn SSF geta sótt um styrki vegna náms sem þeir stunda í allt að 2 ár eftir starfslok enda hafi þeir ekki verið í launuðu starfi á tímabilinu. Umsókn skal fylgja afrit af uppsagnarbréfi og afrit úr staðgreiðsluskrá RSK fyrir tímabilið frá starfslokum.

b) Félagsmenn sem taka sér launalaust leyfi
Félagsmenn sem taka sér launalaust leyfi frá störfum en snúa aftur til starfa að loknu námi í allt að 12 mánuði,  hafa eftir tveggja mánaða starf og fastráðningu að loknu námi sama aðgang að styrkjum úr sjóðnum og þeir félagsmenn sem stunda nám samhliða starfi enda hafi þeir amk. þriggja ára samfellda starfsreynslu skv kjarasamningi SSF við upphaf náms, sýni gilda námsframvindu á tímabilinu og sæki um styrk þegar þeir eru fastráðnir til starfa aftur hjá fyrirtæki sem er aðili að kjarasamningi SSF. Ákvæði þetta gildir einu sinni fyrir hvern einstakling.

Samþykkt á fundi stjórnar Menntunarsjóðs SSF  þann 28. nóvember 2018 og gildir frá 1. desember 2018.

Stjórn Menntunarsjóðs SSF

Athugið að greiðslur úr Menntunarsjóði eru framtalsskyldar á skattframtali.

 

Smelltu hér til að prenta úthlutunarreglur Menntunarsjóðs

Search