skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - [email protected]

PERSÓNUVERNDARSTEFNA

Persónuverndarstefna
Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF)

  • SSF leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga félagsmanna.
  • SSF sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.
  • Stefna SSF er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt þá þjónustu sem félaginu ber að veita félagsmönnum.
  • SSF ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um félagsmenn á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt.
  • Allar upplýsingar sem félagsmenn SSF láta félaginu í té eða sem SSF sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingarnar

Við notum persónuupplýsingar þínar ekki í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað.

Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum þínum með þriðju aðilum sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu (slíkir aðilar kallast héðan í frá einu nafni “þriðju aðilar”) að því marki sem nauðsynlegt er svo við getum innt þjónustuna af hendi. Við tryggjum að slíkir þriðju aðilar viðhafi fullan trúnað.

Dæmi um slíka þriðju aðila eru vinnuveitendur, þar sem félagsmenn SSF starfa. En þeir senda mánaðarlega skilagreinar til SSF þar sem fram kemur fjárhæð greiddra félagsgjalda félagsmanna til SSF.  SSF ábyrgist að nota þessar upplýsingar eingöngu í bókhaldslegum tilgangi og til að tryggja réttindi félagsmanna. Þessar skilagreinaupplýsingar varðveitir félagið án tímatakmarka, að lágmarki nafn og kennitölu launamanns, nafn og kennitölu launagreiðanda og skilatímabil.  Nauðsynlegt er að varðveita skilagreinaupplýsingar til að félagið geti tryggt réttindi félagsmanna, bæði núverandi og fyrrum, gagnvart kjarasamningsbundnum réttindum.

Félagsmenn SSF (en ekki SSF) eiga sínar persónuupplýsingar og hafa einir aðgang að þeim ásamt starfsfólki SSF.

Tölfræðilegar samantektir

SSF áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu SSF og á fundum á vegum félagsins.

Vefhegðun

Þegar notendur heimsækja vefsvæði ssf.is og Mínar síður SSF, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á ssf.is, tímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra.

Upplýsingar til 3. aðila

SSF mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar félagsmanna SSF til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni félagsmanns.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess.  Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt, upplýsingum á skilagreinum er þó ekki eytt.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber SSF enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu SSF.

SSF ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

SSF áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu SSF.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu SSF skaltu hafa samband við okkur hér:  Skrifstofa SSF, Nethyl 2 E, 110 Reykjavík, Sími: 540-6100, Netfang: [email protected]

Traust er eitt af einkunnarorðum SSF og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem félagsmenn SSF treysta félaginu fyrir.

Samþykkt af stjórn SSF 13. apríl 2018

Search