skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - [email protected]

SSF leitar til eftirlitsstofnunar EFTA

SSF leitar til eftirlitsstofnunar EFTA

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) hafa sent inn kvörtun til eftirlitsstofnunar EFTA vegna brotalama á framkvæmd hópuppsagna á Íslandi. Niðurstaða EFTA gæti haft áhrif á allan íslenskan vinnumarkað og er því um gríðarlega stórt hagsmunamál að ræða.

SSF telur að framkvæmd hópuppsagna á Íslandi sé verulega ábótavant og kom bersýnileg í ljós þegar á reyndi við framkvæmd hópuppsagna á síðasta ári. Í lögum um hópuppsagnir er tilgreint að atvinnurekanda beri eins fljótt og auðið er að hafa samráð við trúnaðarmann til að kynna og ræða um áform um hópuppsögn, rökstyðja þau og gefa trúnaðarmanni kost á að koma sjónarmiðum sínum og tillögum á framfæri áður en endanleg ákvörðun er tekin af atvinnurekanda. Með samráðinu skal að minnsta kosti leita leiða til að forðast hópuppsagnir eða fækka starfsmönnum sem fyrir þeim verða og draga úr afleiðingunum með hjálp félagslegra aðgerða sem hafa það meðal annars að markmiði að auðvelda flutning í önnur störf eða endurhæfingu starfsmanna sem áformað er að segja upp.

Ákvæði laganna um framkvæmd hópuppsagna byggir á evróputilskipun og sambærilegum lögum sem byggja á því að framkvæmd hópuppsagna sé framfylgt í samræmi við tilskipunina. SSF telur að ekki hafa verið staðið rétt að innleiðingu evróputilskipunarinnar hér á landi sem gerir það að verkum að samráð við stéttarfélög við framkvæmd hópuppsagna er ófullnægjandi.
Að mati SSF þarf að gera bragarbót á lögunum svo að þau hafi eitthvert raunverulegt gildi og séu ekki orðin tóm með því að brot gegn þeim séu algjörlega viðurlagalaus. SSF hefur af þessum sökum sent inn kvörtun til eftirlitsstofnunar EFTA þar sem kvartað er undan ófullnægjandi innleiðingu tilskipunarinnar í íslenskan rétt. Í kvörtuninni er jafnframt bent á leiðir til úrbóta.
Samhliða kvörtuninni til eftirlitsstofnunarinnar sendi SSF bréf til velferðarráðherra og velferðarnefndar Alþingis þar sem vakin er athygli á mati SSF og kvörtuninni til EFTA.

Nánari upplýsingar veitir Oddur Ástráðsson, lögmaður SSF.

Meðfylgjandi:
Bréf til ráðherra og þingnefndar
Kvörtun SSF til eftirlitsstofnunar EFTA

Search