skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - [email protected]

Endurskoðun á fyrirkomulagi prófs til verðbréfaviðskipta

Endurskoðun á fyrirkomulagi prófs til verðbréfaviðskipta

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) hafa sent Fjármála- og efnahagsráðuneytinu bréf þar sem óskað er eftir beinni aðkomu að vinnu við endurskoðun á fyrirkomulagi prófs til verðbréfaviðskipta. SSF telur æskilegt að samtökin skipi fulltrúa í nefnd sem mun sjá um endurskoðunina. Samtökin telja þessa beiðni réttmæta á þeim forsendum að stór hluti þeirra sem vinna á grundvelli þessarar vottunar eru félagsmenn SSF.

SSF telur það sem ófrávíkjanlegt skilyrði að eldri réttindi haldi gildi sínu þrátt fyrir að nýtt fyrirkomulag verði tekið upp við próf í verðbréfaviðskiptum. Sé um að ræða nýja þætti í náminu sem nauðsynlegt sé að votta með einhverskonar prófum þá verði þeim sem vinna samkvæmt eldri réttindum gert mögulegt að standast þær kröfur í gegnum endurmenntun. Núverandi próf í verðbréfaviðskiptum er afar yfirgripsmikið og því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að eldri réttindi haldi gildi sínu.

SSF leggur áherslu á að við útfærslu á endurmenntun verði horft til þess að fyrirkomulagið verði ekki íþyngjandi, sér í lagi hvað varðar kostnað. Samtökin telja að kostnaðurinn eigi alfarið að vera vinnuveitandans og telur rétt að horft verði til fyrirkomulags við Vottun fjármálaráðgjafa í þeim efnum. Þá er mikilvægt að endurmenntun fari alfarið fram á vinnutíma enda sé um að ræða réttindi sem eru beintengd starfi viðkomandi, sem ekki er eðlilegt að gerð verði krafa um að sé sinnt utan vinnutíma.

Bréfið má sjá hér.

Search