skip to Main Content
Skrifstofa SSF - Nethyl 2E - 110 Reykjavík - 540 6100 - ssf@ssf.is

Afgreiðsla úr sjóðum SSF 2017

Afgreiðsla úr sjóðum SSF 2017

Í ársskýrslu SSF fyrir árið 2017 má finna yfirlit um starfsemi samtakanna á árinu. Meðal efnis þar eru upplýsingar um styrkúthlutanir úr sjóðum SSF sundurliðað eftir tegundum styrkja. Hægt er að nálgast ársskýrsluna og lesa sér til hér.

Úthlutun úr Styrktarsjóði 2017

Helsta verkefni Styrktarsjóðs SSF er að greiða sjúkradagpeninga til félagsmanna sem verða óvinnufærir vegna veikinda eða slysa og hafa nýtt veikindarétt sinn samkvæmt kjarasamningi SSF að fullu.

Sjóðurinn endurgreiðir jafnframt hluta kostnaðar vegna ýmissa fyrirbyggjandi meðferða og skoðana samkvæmt úthlutunarreglum hverju sinni.

Styrktarsjóður SSF hefur úthlutað styrkjum til félagsmanna frá árinu 2001. Sjóðurinn er fjármagnaður með framlagi atvinnurekenda sem greiða upphæð sem nemur 0,7% af launum starfsmanna til sjóðsins, þó að hámarki miðað við hæsta launaflokk í launatöflu SSF.

Árið 2017 voru 4.962 umsóknir afgreiddar í Styrktarsjóði SSF til 2.158 félagsmanna. Árið 2017 fengu 66 félagsmenn greidda sjúkradagpeninga. Stærsti liðurinn í úthlutunum úr Styrktarsjóði er vegna sjúkradagspeninga en árið 2017 nam heildarupphæð úthlutunar tæpum 92 milljónum króna. Þar á eftir koma úthlutanir vegna sjúkraþjálfunar og nudds en sú upphæð nam rúmum 32 milljónum króna og svo vegna sálfræðimeðferðar sem nam um 22 milljónum króna.

Úthlutun úr Menntunarsjóði 2017

Markmið Menntunarsjóðs SSF er að efla félagsmenn í starfi og gera þá að verðmætari starfsmönnum. Sjóðnum er ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, símenntun og endurmenntun. Einnig við námskeið í námstækni, og námskeið sem nýtist til félagsstarfa að mati stjórnar.

Fullgildir félagsmenn SSF geta fengið endurgreidd námsgjöld allt að 450.000 krónum á ári (þrjár annir). Sumarstarfsmenn geta fengið endurgreidd námsgjöld allt að 25.000 krónum á ári.

Menntunarsjóður SSF hefur úthlutað styrkjum til félagsmanna frá árinu 2001. Sjóðurinn er fjármagnaður með framlagi atvinnurekenda sem greiða upphæð sem nemur 0,3% af launum starfsmanna til sjóðsins, þó að hámarki miðað við hæsta launaflokk í launatöflu SSF.

Árið 2017 voru 783 umsóknir afgreiddar í Menntunarsjóði SSF til 591 félagsmanns. Stærsti liðurinn í úthlutunum þar er vegna náms á háskólastigi en sú upphæð nam um 44 milljónum króna og tekur bæði til náms á grunnstigi og meistarastigi. Þá var úthlutað rúmum 10 milljónum til félagsmanna vegna styttri námskeiða og endurmenntunar.

 

Search